Dansa comunitària

Scroll down to content

 

A càrrec de la companyia Fil d’Arena.

La dansa comunitària té una finalitat social. És aquella que promou la participació i persegueix un desenvolupament obert i inclusiu.

De manera practica consisteix a realitzar experiències als barris, amb els seus veïns, en col·legis, o amb diferents grups heterogenis, etc, perquè l’art és indispensable en tota societat.

Es busca el moviment personal dels participants, que puguin experimentar una nova manera d’expressar-se i de compartir amb el grup. Des de la companyia Fil d’Arena volem endinsar-nos en aquest tipus d’experiències, poder arribar a la gent del carrer i treballar des dels seus desitjos i necessitats.

“Considerem que hi ha la necessitat de crear una societat plural, on persones amb diferents qualitats i capacitats puguin conviure en igualtat de condicions i oportunitats. Per això tenim la intenció de realitzar projectes en què s’incloguin diferents col·lectius, en què cada individu pugui sentir-se partícip del mateix objectiu comú, implicant-se directament en el procés de creació en igualtat de condicions, independentment de les seves característiques.

Creiem que la dansa té un component social important que va des de la pràctica de la mateixa fins al seu gaudi des del punt de vista d’espectador. Considerem que els projectes de dansa comunitària són necessaris ja que contribueixen al desenvolupament personal i social. Es diferencia de la dansa teràpia perquè sempre es realitza en grup. Es tracta d’oferir una dansa per a tots perquè la considerem un dret i no un do o talent d’alguns pocs.”

Dansa museus

Altres experiències.